Daniel

DanielJako stájník slouží Daniel u Cory. Kromě koní ale cítí ještě větší náklonnost k jedné ženě, mladé Regině, která jeho city opětuje. Nebojí se přitom postavit do cesty ani její matce. V tomhle souboji ale neztratil svou hlavu.
 

„Koho zajímá magie? Pravá láska je nejmocnější magie ze všech. Ta dokáže přemoct všechno.“